Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

2017 йил 1-чорак якунлари

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

 

 

Млрд. сўм

2016 йил
январь-мартга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

2088,1

109,5

Саноат маҳсулоти

2395,5

114,8

 “Уз Автосаноат”АК тизимидан ташқари

1653,0

112,5

Истеъмолтоварлари

1614,1

107,4

“Уз Автосаноат”АК тизимидан ташқари

1088,0

110,3

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

266,1

106,6

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

335,9

115,2

Қурилиш ишлари

358,5

114,3

Юк айланмаси
 млн. тн-км

405,6

107,4

Йўловчи айланмаси
 млн.йўловчи-км

880,9

101,0

Чакана товар айланмаси

1744,6

111,5

Хизматлар, жами

1337,9

113,0

Ташқи савдо айланмаси
 млн. АҚШ долл.

271,2

114,4

Экспорт

65,1

152,0

Импорт

206,1

106,0


  

Ялпи ҳудудий маҳсулот
ишлаб чиқариш

 


 Дастлабки маълумотларга кўра, 2017 йилнинг январь-март ойларида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми2088,1 млрд. сўмни ташкилэтдива2016 йилнинг январь-мартга нисбатан ўсиш суръати 109,5 фоизга бажарилди.

         2017 йил январь-март ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 109,0 фоизни ташкил қилди.

Январь-март ойларида вилоят ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби қуйидагича ифодаланади:

 


 

млрд.сўм

2016 йил
январь-мартга
нисбатан фоиз
ҳисобида

 

2016 йил

2017 йил

 

 

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

1749,8

2088,1

109,5

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

1666,8

1990,3

109,5

Маҳсулотларга соф солиқлар

82,9

97,8

110,9

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

1666,8

1990,3

109,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

85,3

100,0

106,6

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

566,7

694,0

113,1

Саноат

440,2

533,5

112,8

қурилиш

126,5

160,5

114,3

Хизматлар

1014,8

1196,3

107,6

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

222,0

263,2

108,6

ташиш ва сақлаш,

ахборот ва алоқа хизматлари

235,2

262,5

105,7

 

бошқа хизматлари

557,6

670,6

108,1


 2017 йилнинг январь-март ойларида ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар таркиби (фоизда):

2016 йил


2017 йил


2017 йилнинг январь-март ойларида вилоятнинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (108,6 %), қурилиш (114,3%) ва қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (106,6%) тармоқларидаги ялпи қўшилган қиймат ҳиссасига тўғри келмоқда.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 49,1 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди ва бу кўрсаткич 2016 йил январь-мартга нисбатан 1,7 фоизли бандга ошди.

2017 йилнинг январь-март ойларида ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмида хизматлар улуши  60,1 фоиз (2016 йил январь-мартда 60,9 фоиз)ни ташкил қилди.

 


 

Корхоналар ва ташкилотлар  фаолиятининг умумий таърифи

(фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

 


 Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,2017 йил 1апрель  ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 28444тани ташкил қилиб, шундан 27062таси ёки 95,1фоизи фаолият кўрсатмоқда.

 Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо 7950 та (27,9 фоизи), саноат 5446 та (19,1 фоизи), қурилиш 2447 та (8,6 фоизи), қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 2246 та (7,9 фоизи), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 1360 та (4,8 фоизи)соҳаларига тўғри келади. 

 2017 йил 1 апрель  ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича тақсимланади:

 


 

Рўйхатга
олинганлар

Фаолият
кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

 

Жами

 

28444

 

100,0

 

27062

 

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

Кишлоқ, ўрмонвабалиқ хўжалиги

2246

7,9

2099

7,8

Саноат

5446

19,1

5128

18,9

Қурилиш

2447

8,6

2327

8,6

Савдо

7950

27,9

7449

27,5

Ташиш ва сақлаш

934

3,3

900

3,3

Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

1360

4,8

1298

4,8

Ахборот ва алоқа

612

2,2

580

2,1

Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

784

2,8

772

2,9

Бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

6665

23,4

6509

24,1


Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 88,5 фоизи нодавлат мулки шаклидаги корхоналар, шундан 57,4 фоизи масъулияти жекланган, акциядорлик ва бошка турдаги хужалик жамиятлар, 34,7 фоизи хусусий корхоналар, 0,6 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар, 7,3 фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.

 

Рўйхатга олинган хўжалик юритувчи субъектлар-юридик шахслар мулкчилик шакллари бўйича қуйидагича тақсимланади:

 


2017 йил  1 апрель  ҳолатига,
умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида
2017 йилнинг январь-март ойларида жами 923 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари 887 та). Уларнинг асосий қисми Андижон шаҳрида (вилоят бўйича рўйхатга олинган жами корхона ва ташкилотларнинг  (28,4 фоизи), Асака (11,5 фоизи), Шахрихон (8,0 фоизи), Андижон (5,9 фоизи), Балиқчи (7,0 фоизи), Олтинкул (6,2 фоизи) туманларига тўғри келди.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 28,2 фоизи савдо, 27,5 фоизи саноат, 10,9 фоизи кишлок хужалиги ва 7,4 фоизи қурилиш соҳаларига тўғри келади.

Ҳисобот даврида 247 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, улардан           17 таси (жами фаолияти тугатилганларнинг 6,9 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини қўллаш орқали тугатилган.

 

 2017 йилнинг январь-март ойларида иқтисодий фаолият турлари бўйича маҳсулот ишлаб чиқаришда ҳамда аҳоли бандлиги бўйича давлат ва нодавлат секторларининг  нисбати қуйидагича ифодаланади:

 умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

Кичик тадбиркорлик
(бизнес)

 


 2017йил 1 апрельҳолатига рўйхатга олинган жами кичик тадбиркорлик  (бизнес) субъектларининг сони 23760 тани ташкил қилди.

2017 йилнингянварь-март ойларидаялпи ҳудудий маҳсулотнинг 49,1 фоизи              (2016 йил январь-мартда 47,4 фоиз) кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилди.

2017 йилнинг январь-март ойларида кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан:

-                     1078,3 минг нафар кишининг бандлиги таъминланди (жами иқтисодиётда банд бўлганларнинг 83,9 фоизи), шу жумладан банд бўлганларнинг 701,7 минг нафари якка тартибдаги тадбиркор, 182,5 минг нафари кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келди.

-                     саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 1230,5 млрд. сўмни (жами саноат ишлаб чиқаришининг 51,4 фоизи) ёки 2016 йилнинг январь-мартга нисбатан 99,4 фоизни ташкил қилди;

-                     263,5 млрд. сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларининг ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) ташкил қилиб, ўсиш суръати 107,8 фоизни (қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари ялпи маҳсулотининг 99,0 фоизи) ташкил қилди.

-                     239,3 млрд. сўмлик инвестициялар (умумий инвестициялар ҳажмининг 71,2 фоизи) ўзлаштирилди ва 2016 йилнинг январь-мартга нисбатан 146,1 фоизни ташки қилди;

-                      345,5 млрд. сўмлик қурилиш ишлари (қурилиш ишлари умумий ҳажмининг                 96,4 фоизи) бажарилди ва 2016 йилнинг январь-мартга нисбатан 116,8 фоизга кўпайди;

-                     автомобил транспорти юк айланмасининг 113,0 фоизга (вилоят жами автомобил транспорти юк айланмасининг 89,4 фоизи), йўловчи айланмасининг эса 115,1 фоизга (умумий йўловчи айланмасининг 88,5 фоизи) кўпайиши таъминланди;

-                      чакана товар айланмаси умумий ҳажмининг 94,2 фоизи ёки 1642,9 млрд. сўмни           2016 йилнинг январь-мартга нисбатан ўсиш 112,2 фоизни ташкил қилди;

-                     38,2 млн. АҚШ доллари (умумий экспорт ҳажмининг 58,6 фоизи) миқдорида маҳсулотлар (товар ва хизматлар) экспорт қилинди, 35,4 млн. АҚШ доллари (умумий импорт ҳажмининг 17,2 фоизи) миқдорида маҳсулотлар (товар ва хизматлар) импорт қилинди.

 

2017 йилнинг январь-март ойларида кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмидаги хусусий тадбиркорликнинг (фуқаролар мулки) улуши қуйидагича ифодаланади:


 

Кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажми, млрд.сўм

Кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажмида хусусий сектор улуши,
% ҳисобида

 

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

263,5

99,0

Саноат

1230,5

97,9

Қурилиш

345,5

96,4

Чакана савдо

1642,9

94,2

Юк ташиш, млнтн.

7,6

87,4

Йўловчи ташиш, млн.киши

83,9

92,8

Экспорт, млн. АҚШ долл.

38,2

58,6

Импорт, млн. АҚШ долл.

35,4

17,2


 

Ялпи ҳудудий маҳсулот ва иқтисодиёт тармоқлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмида кичик тадбиркорлик (бизнес) улушининг ўзгариши қуйидагича ифодаланади:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида

Охирги ўзгариш: 07/06/2017 16:44 Кўрилганлиги: 6804
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 229
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг