Бош саҳифа / Вилоят ҳокимлиги / Эълонлар / Андижон шаҳрининг мастер-режасини ишлаб чиқиш бўйича
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Андижон шаҳрининг мастер-режасини ишлаб чиқиш бўйича


ТЕХНИКТОПШИРИҚ1

Мижоз (Буюртмачи)

Андижон вилояти ҳокимлиги (Андижон вилоятининг “Ягонабуюртмачихизмати”Инжинирингкомпанияси)

2

Лойиҳамақсади

•          Ўзбекситон Республикаси ҳукумати шаҳарсозликни иқтисодий фаоллик, барқарорлик ва турмуш даражасини оширишнинг ҳаракатлантирувчи омили сифатида белгилаб берди. Урбанизация салоҳиятини амалга оширишер, уй-жой, инфратузилма ва хизматларни ташкилий ҳамда самарали таъминлашни талаб қилади. Бунинг учун замонавий илғор халқаро тажрибага мувофиқ ҳудудий ва шаҳарсозликни режалаштириш зарур.

•          Ҳукумат янги режалаштириш воситаси сифатида “Мастеррежа”ни жорий қилмоқда. Мастеррежадан иқтисодий ривожланиш имкониятларини аниқлаш, ердан самарали фойдаланишни рағбатлантириш, уйғун шаҳарсозлик режаларини яратиш, давлат инвестицияларига аҳамият бериш ва хусусий секторни жалб этишни рағбатлантириш учун фойдаланиши мумкин бўлган мослашувчан ҳужжат сифатида фойдаланилади.

•          Маҳаллий даражада Мастеррежалар хусусий сектор томонидан иш ўринлари яратишни қўллаб-қувватлаши, ҳудуд аҳолисининг ижтимоий фаровонлигига ва ҳаёт сифатини яхшилашга ҳисса қўшиши ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя қилиши кутилмоқда. Шу йўл билан ҳукумат барқарор шаҳарсозликни рағбатлантиришни режалаштирмоқда.

•               Ҳукумат Андижон шаҳринингг иқтисодий ривожланишини Андижонлик, Мирзо Улуғбек ва Заргарлик маҳаллалари ҳамда уларнинг тўғридан-тўғри ён атрофи (биргаликда: Лойиҳа ҳудуди) учун (Маҳаллий) Мастер режани тайёрлаш орқали қўллаб-қувватлашни мақсад қилган. Лойиҳа ҳудуди Андижон вилоятининг маркази Андижон шаҳрида жойлашганлиги сабабли ривожланиш салоҳиятига эга деб топилди. 10-бўлимда Лойиҳа ҳудуди ва Андижон шаҳри бўйича умумий ва статистик маълумотлар мавжуд. Лойиҳа ҳудудининг аниқ чегараси Консультант Компания ва Буюртмачи ўртасида 1-топшириқдаги таҳлил асосида келишиб олинади ва у ўзгариши мумкин – максимал майдон ҳажми 50.0 гектар бўлиши кутилмоқда. Консультант Компаниядан Лойиҳа ҳудудини текшириш ва бирон-бир ўзгартириш киритиш керакми ёки йўқлигини таклиф қилиш сўралади.

•          Мастер режаларни ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаш мақсадида шаҳар/туман ҳокимининг биринчи ўринбосари бошчилигида Лойиҳа офиси тузилган. Лойиҳа офиси мижоз билан биргаликда сўровлар, тренинглар ўтказиш, статистик маълумотлар ва бошқа зарур маълумотларни тўплашда ёрдам беради.

•          (Маҳаллий) Мастеррежани ишлаб чиқишдан мақсад:

•          Хизмат кўрсатиш соҳасига эътибор қаратган ҳолда Андижон шаҳрини, шунингдек Лойиҳа ҳудудини ривожлантириш учун энг яхши салоҳиятга эга бўлган иқтисодий фаолият турларини аниқлаш.

•          Манфаатдор томонлар, шу жумладан маҳаллий ҳукумат, хусусий сектор ва фуқаролик ташкилотлари билан умумий тасаввурлар, мақсадларни яратиш.

•          Ушбу кўринишга эришиш учун қандай давлат ва хусусий инвестициялар зарурлигини аниқлаш.

•          Ушбу инвестициялар мувофиқлаштирилган тарзда амалга оширилишини таъминлайдиган ҳудудий Мастер режани ишла бчиқиш (жумладан, техник-иқтисодийасослаш, амалга ошириш босқичлари ва бошқалар).

•               Хусусий сектор томонидан ривожлантириладиган ер участкаларини аниқлаш ва ушбу участкалардан фойдаланиш йўналишлари ва уларга қўйиладиган талаблар қўлланилишини аниқ кўрсатиш.

•          Мастер режа 2022-2026 йилларда амалга оширилиши кўзда тутилган.

3

Асосийвазифалар

Лойиҳа 6 таасосийвазифадан ташкил топган:

4

 

1. Таҳлил: Андижон шаҳрининг ҳозирги ҳолатини ҳисобга олган ҳолда Лойиҳа ҳудудининг жорий ҳолатини (ердан фойдаланиш, иқтисодиёт, инфратузилма ва атроф-муҳит) таҳлил қилиш.

2. Иқтисодийр ивожланиш салоҳияти: Лойиҳа ҳудудид атурли иқтисодий фаолият (хизматлар, савдо, туризм, ҳунармандчилик, ишлаб чиқариш) салоҳиятини баҳолаш ҳамда имкониятлар ва муаммоларни аниқлаш.

3. Маҳаллаларни ривожлантириш тасаввурлари, мақсадлари: Лойиҳа ҳудудини келгусида ривожлантириш учун маҳаллий манфаатдор томонлар билан келишган ҳолда, уларнинг таклифлари асосида Маҳаллаларни ривожлантириш концепциясини – мастер-режасини ишлаб чиқиш.

4. Таклиф этилаётган инвестиция лойиҳалари: Хусусий секторни жалб қилиш салоҳиятига эга бўлган инфратузилма ва лойиҳаларга давлат томонидан зарур инвестицияларни аниқлаш. Ушбу лойиҳалар учун талаб этиладиган давлат ва хусусий инвестициялар ҳамда лойиҳалар ҳажмини, шунингдек кутилаётган ижтимоий-иқтисодий натижаларни, фойдани (янги иш ўринлари; иқтисодий ўсиш) ҳисоблаш.

5. Ердан фойдаланиш билан мастер режа харитаси: Инвестицион лойиҳаларнинг (ҳамдавлат, ҳамхусусий) жойларини кўрсатадиган (ҳудудгамонан) ердан фойдаланиш режасини тузиш ва архитектура кўрсатмалари ҳамда батафсил дизайнларни яратиш.

6. Ер участкаларини аукцион орқалисотишдафойдаланадиган участка паспортлари: Қайси ер участкаларини ер сотиш (аукцион) йўли билан хусусий секторга сотиш мумкинлиги ва ҳарбир ер участкасида функциялари (зоналарга ажратиш) ва қурилиш ҳажми бўйича нималаргар ухсат берилиши, қандай экологик чекловлар (мавжуд бўлса) қўлланилишини белгилаш.

Ҳарбир топшириқнинг мазмуни қуйида батафсилроқ кўрсатилган.

4

Вақтрежаси (муддат)

Лойиҳа 3,5 ой давом этиши ва 15.11.2022 йилдан бошланиб, 01.03.2023 йилгача қуйидаги лойиҳа жадвали кўринишида якунланиши кутилмоқда.

1-вазифа: лойиҳа бошланганидан кейин 2 ой ичида якунланиши

2-вазифа: лойиҳа бошланганидан кейин 2 ой ичида якунланиши

3-вазифа: лойиҳа бошланганидан кейин 3 ой ичида якунланиши

4-вазифа: лойиҳа бошланганидан кейин 3 ой ичида якунланиши

5-вазифа: лойиҳа бошланганидан кейин 3 ой ичида якунланиши

         6-вазифа: лойиҳа бошланганидан кейин 3,5 ой ичида якунланиши

5

 

Батафсил иш ҳажми, ҳисобот материаллари ва натижалари

5,1

1-вазифа:

Лойиҳаҳудудиваимкониятлар/хатар-ларнитаҳлилқилиш.

Консультант/Компанияданқуйидагичора-тадбирларни (ишларни)  кутилмоқда:

Лойиҳа ҳудудида мавжуд иқтисодий фаолиятни (қишлоқ хўжалиги, қурилиш, хизмат кўрсатиш, савдова логистика) ва иш ўринлари сонини аниқлаш. Агар аниқ маълумотларни олишнинг иложи бўлмаса ёки маълумотларни тўғри кўринса, тахминлар тақдим этилиши керак. Асосий эътибор икки маҳаллага қаратилсада, таҳлилда муҳим инфратузилмаёки иқтисодий фаолиятга эга бўлиши мумкин бўлган яқин атроф ҳудудларини ҳам ҳисобга олиш керак.

Шаҳарсозлик таҳлили: Лойиҳа ҳудудининг шаҳардаги жойлашуви, асосий инфратузилма, яшил тузилма ва ландшафт, муҳим жамоат жойлари, иқтисодий функциялар ва ҳоказолар.

Давлат хизматлари ва уларнинг мавжудлиги (таълим, тиббиёт ва бошқалар)

Ўртачадаромадлар, уй-жойнархи, ўртача таълим даражаси, камбағаллик даражаси бўйича Лойиҳа ҳудуди учун ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар. Агар аниқ маълумотлар олинмаса, манфаатдор томонлар билан суҳбатлар асосида таҳминлар тақдим этилиши керак.

Лойиҳа ҳудуди (ва унинг иқтисодий фаолияти) етарли ва самарали инфратузилма ва коммунал хизматлар билан таъминланганлигини баҳолаш.

20-25 нафар манфаатдор томонлар, жумладан маҳаллий ҳокимият вакиллари, Лойиҳа ҳудуди/шаҳардаги бизнес эгалари ва маҳаллий ҳамжамият (Маҳалла фаоллари) билан суҳбатлар.

1- вазифа натижаси:

1-Ҳисобот: Мавжуд вазиятни хулосалар билан "таҳлил қилиш" (Ворд, ПДФ форматларида), шу жумладан:

шаҳарсозлик таҳлилининг хариталари ва инфографикаси (шаҳар тузилмаси, инфратузилма, коммунал хизматлар, яшиллик ва сув) ва лойиҳа ҳудудининг ижтимоий-иқтисодий ҳолатига оид маълумотлар жадваллари/тушунтиришлари.

Лойиҳа ҳудудида (ва унинг яқин атрофи) ердан фойдаланиш хусусиятлари ва ҳудуддан фойдаланишдаги ҳар қандай (экологик) чекловлар, мавжуд вазиятнинг харитаси (лар) и.

Сўров ўтказилган манфаатдор томонларнинг (маҳаллий ҳокимлик, маҳалла фаоллари, тадбиркорлар) лойиҳа ҳудудининг жорий ҳолати ва келажакдаги ривожланиши бўйича асосий масалалари, хулосалари ва хавотирлари.

Лойиҳа ҳудудини ривожлантириш учун чекловлар ва имкониятлар тўғрисида хулоса чиқариш учун зарур бўлган ҳарқандай бошқа таҳлилий материаллар

•       Лойиҳа ҳудудининг кучли, заиф томонлари, имкониятлари ва таҳдидларини (SWOT) кўрсатувчи таҳлил хулосаси

5,2

2-топшириқ:

Иқтисодийривожлаништаҳлили

Консультант/Компаниядан қуйидаги чора-тадбирларни (ишларни) амалга ошириш кутилмоқда:

2-вазифа Лойиҳа ҳудудининг иқтисодий ривожланиш салоҳиятини аниқлашга қаратилган. Бу ҳудудда ўсишни рағбатлантириш, иш ўринларини яратиш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш учун муҳим бўлиши мумкин бўлган иқтисодий омилларни аниқлаш орқали амалга оширилади.

Консультант/Компаниядан Лойиҳа ҳудудида инвестициялар яратиш ва ривожланиш учун энг юқори салоҳиятга эга бўлган истиқболли иқтисодий «омиллар»ни аниқлашда ўз тажрибасидан фойдаланишни ва шу орқали улар жойлашган шаҳарларнинг иқтисодий ўзгаришига ҳисса қўшиши сўралади.

Бундай «омиллар»ни аниқлашда қуйидаги элементларга асосланганлиги назарда тутилади:

Лойиҳа ҳудуди жойлашган шаҳар ва минтақанинг жорий иқтисодий профили.

Малакаси даражасини кўрсатган ҳолда Ишчи кучи (маҳаллий ва шаҳар) таҳлили.

Лойиҳа ҳудудида ёки унинг атрофида кенгайтирилиши ёки тегишли хизматлар/фаолиятлар билан мустаҳкамланиши мумкин бўлган мавжуд иқтисодий фаолият, фойдаланиш мумкин бўлган мавжуд маҳаллий ресурслар (ёдгорликларёки туризм учун маданий мерос объектлари, маҳаллий ҳунармандчилик ёки озиқ-овқат ихтисослиги).

Лойиҳа ҳудудининг шаҳардаги жойлашувидан келиб чиқадиган потенциал ва унинг ривожланиши кенгроқ шаҳар контекстига қандай боғлиқ бўлиши (масалан, шаҳар марказига яқин жойлар учун тижорат кўчмас мулклари ва бошқалар).

Ўзбекистон шароитида ҳаммос бўлиши мумкин бўлган ривожланишнинг айрим турларини кўрсатувчи халқаро тажрибалар ёки ривожланишда ражаси ўхшаш шаҳарларнинг кўрсаткичлари.

Лойиҳа ҳудудлари шаҳарнинг марказий қисмларида жойлашганлиги сабабли, ривожланишнинг асосий эътибори хизмат кўрсатиш соҳасига (тижорат хизматлари, кўчмасмулк, савдо, туризм, ҳунармандчилик ёки енгил ишлаб чиқариш) қаратилиши кутилмоқда. Ўзбекистон хизмат кўрсатиш соҳасини келгуси ўнйилликларда, хусусан, шаҳарларда иқтисодий ривожланишнинг асосий омили сифатида белгилаб берди. Ушбу шаҳарларда саноат ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги фаолияти камроқ мос келади.

Ҳарбир аниқланган иқтисодий фаолият учун келгуси йиллар учун тахминий талабни (м2 ялпи майдонда) аниқлаш (иккибосқичда: 2026 йилгача 1-босқич; иккинчибосқич 2027-2030). Мақсад лойиҳа ҳудудида реал ишлаб чиқилиши мумкин бўлган қурилиш ҳажмлари ҳақидатушунчага эга бўлишдир. Бу давом этаётган қурилиш лойиҳалари бўйича шаҳар миқёсида маълумотлар етарли эмаслиги сабабли, бу "энг яхши ҳисоб-китоблар" бўлиши тушунилади. Бундай ҳисоб-китобларни тақдим этиш учун манфаатдор томонлар билан суҳбатлар (банклар, маҳаллий ишлаб чиқувчилар), халқаро мисоллар (кўрсаткичлар), шунингдек, эҳтимол иқтисодий моделлаштиришдан фойдаланиш тавсия этилади.

Агар 1-вазифадаги таҳлил лойиҳа ҳудуди драйвери сифатида туризм салоҳиятига эга эканлигини кўрсатса, қуйидаги саволларни ўрганиш керак бўлади:

 

Лойиҳа ҳудудининг сайёҳлик салоҳияти қандай – ташриф буюрувчилар учун нимани кўриш ва нима қилиш керак? Қандайқизиқарлижойлар бор?

Қандай турдаги ташриф буюрувчиларни жалб қилиш мумкин (мақсадлигуруҳлар) ва улар қаердан? Халқаро сайёҳлар, болали оилалар, тарих ва маданий меросга қизиқувчи қариялар ва ҳоказо. Улар ёлғиз ёки гуруҳ бўлиб саёҳат қиладими?

Ушбу мақсадли гуруҳлар ташриф буюрувчилар тажрибаси ва мавжуд хизматлар нуқтаиназаридан нимани кутишади? Ҳашаматли меҳмонхоналар ёки маҳаллий меҳмонхоналар? Улар одатда қанча ва нимага харажат қилишади?

Лойиҳа ҳудудида нималар мавжуд ва нима етишмаяпти? Етишма ётган хизматлар/фаолиятлар қандай тақдим этилиши мумкин? Жозибадор таклифни яратиш учун улар қаерда жойлашган бўлиши керак?

Маркетинг ва коммуникация: аниқланган мақсадли гуруҳларни лойиҳа ҳудудига қандай жалб қилиш мумкин? Қандай қилиб мулоқот Қарши/ Қашқадарёга ташриф буюрувчиларни жалб қилиш учун кенгроқ режа/ёндашувнинг бирқисми бўлиши мумкин?

2- вазифа натижаси:

2-Ҳисобот: "Иқтисодий ривожланиш салоҳияти" (ворд / пдфформати) ўз ичига олади:

Лойиҳа ҳудуди учун аниқланган иқтисодий драйверлар/фаолиятлар, таҳлил ва маълумотлар жадваллари ва тавсия этилган танлов учун айниқ асослар/тушунтиришлар билан тасдиқланган ҳолда.

Манфаатдор томонлар билан суҳбатлар ва Консультант/Компаниялар тажрибасига ва кўрсатгичларига асосланган ҳарбир иқтисодий фаолият учун таҳминий қурилиш ҳажмлари билан маълумотлар жадвали – тушунтириш билан.

Аниқланган иқтисодий тармоқларда яратилиши мумкин бўлган иш ўринлари сонининг ҳисоб-китоби (тўғридан-тўғри ва билвосита/ қўшимча (spin-off) бандликни ҳисобга олган ҳолда).

Туристиксалоҳиятмавжудбўлганда; Лойиҳаҳудудигақайсимақсадлигуруҳларнижалбқилишмумкинлиги, уларқандайхизматларватадбирларникутишлариҳақидатушунтириш; инвестицияларбилан (инфратузилма; кўчмасмулк; бошқарув; алоқа) талабқилинади.

5,3

3-Топшириқ:

«Тасав-вурлар, мақсадлар» вамаҳаллаларконцептуалдизайни

 

Консультант/Компанияданқуйидагичора-тадбирларни (ишларни) амалга ошириши кутилмоқда:

Фуқаролар, давлат вакиллари ва хусусий сектор вакиллари билан ўтказилган суҳбатлар асосида қисман Лойиҳа ҳудудини ривожлантириш тасаввурлари, мақсадлари тайёрланади (1-вазифа). Тасаввур, мақсад – Лойиҳа ҳудудида эришилиши керак бўлган бир қатор мақсадларда янада аниқланади.

 

Тасаввур, мақсад “Маҳаллаконцептуалдизайни”да тасвирланган бўлиб, у лойиҳа ҳудудини ривожлантиришнинг асосий концепциясини кўрсатувчи схематик харита бўлиши керак: асосий инвестициялар, инфратузилмани яхшилаш, жамоат майдонини янгилаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чоралари ва хок.

Тасаввур, мақсад ва Маҳалла концептуал лойиҳалари бўйича кўмак ва фикр-мулоҳазаларни олиш учун асосий манфаатдор томонлар (ҳукумат, маҳалла фаоллари, хусусий сектор) билан учрашув(лар) ни ташкил қилиш.

3- топшириқ натижаси:

3-ҳисобот “Тасаввур, мақсад ва Маҳалла концепция лойиҳаси” (Ворд/ пдф), унга киритилиши керак:

Лойиҳа ҳудуди тасаввури ва уни ривожлантириш мақсадлари. Бу мавжуд иқтисодий ривожланиш имкониятларини ва зарур инфратузилмани яхшилашни акс эттириши керак.

Лойиҳа ҳудудини «яшил» ва «барқарор» усулда ишлаб чиқишни схематик кўрсатувчи Маҳалла концепцияси лойиҳаси.

•Бу манфаатдор томонларга тасаввур ва Маҳалла концепцияси лойиҳасини аниқ етказадиган матн ва визуал / инфографикадаги тушунтиришлар билан бирга бўлиши керак.

5,4

4-вазифа:

Таклифэтилаётган инвестиция лойиҳалари

Консультант/Компанияданқуйидагифаолиятларкутилмоқда:

4-вазифа 3-вазифадаги тасаввур, мақсадга эришиш учун қайси инвестицион лойиҳалар ва ҳаракатлар зарурлигини аниқлайди. Бунга, масалан, ушбу лойиҳаларни ўз ичига олиши мумкин:

Инфратузилмавий қулайлик учун инвестициялар (йўллар; жамоат транспорти; кўприклар; темирйўл кесишмалари).

Чиқиндиларни, бўш ерларни тозалаш, чиқиндиларни йиғишка биатроф-муҳитни бошқариш бўйича зарур чоралар.

Давлат хизматларига (мактаблар, тиббий хизматлар ва бош.) талаб қилинадиган инвестициялар.

Муҳим жамоат жойларини қайта лойиҳалаш, жумладан, пиёдалар маршрутлари, белгилар, ёритиш, тўхташ жойлари, автобус бекатлари ва бошқалар.

Тарихий диққатга сазовор жойлар ёки тарихий биноларни асраш ёки қайта таъмирлаш.

Офислар, тижоратбинолари, савдо объектлари, меҳмонхоналар, дўконлар ёки ресторанларкаби янги кўчмас мулк учун инвестиция лойиҳалари.

Белгиланган ҳарбир инвестиция лойиҳалари ва тадбирлари учун юқори даражадаги харажатлар/инвестиция сметалари (контцепция лойиҳаси даражасида) тақдим этилиши ва жадвалга киритилиши керак:

Инвестициялар тури (тижорат бинолари; асосий инфратузилма; давлат хизматлари).

Инвестицияларнинг тахминий ҳажми (капитал харажатлар).

Шунингдек инвестицияларнинг қайси бири хусусий сектор томонидан, қайси бири ҳукумат томонидан амалга оширилиши кутилаётгани ва қайси бири биргаликда амалга оширилиши мумкинлиги аниқланиши керак. Масалан, Давлат-хусусий шерикликда. Бу таклиф қилинган / кутилаётган молиялаштириш манбалари бўйича (шу жумладан маҳаллий / миллий ҳукумат органлари) жадвални ўз ичига олиши керак.

 

Маҳаллаларни ривожлантириш контцепциясининг якуний жадвали барча таклиф қилинган лойиҳаларни ўз ичига олган ҳолда кўрсатилиб киритилиши керак:

Давлат инвестицияларининг умумий ҳисобланган миқдори.

Хусусий сектор инвестицияларининг жами кутилаётган миқдори.

Иш ўринларини яратиш ва иложи бўлса, иқтисодий ишлаб чиқаришни кўпайтириш бўйича кутилаётган ижтимоий-иқтисодийфойда (масалан, асосий кўрсаткичлар асосида Лойиҳа ҳудудида янги корхоналар учун кутилаётган йиллик айланма).

 

4- вазифанатижаси:

"Таклиф этилаётган инвестиция лойиҳалари" ҳисоботи (ворд / пдф) кўрсатган ҳолда:

Аниқланган иқтисодий драйверлар (2-вазифа) ва Маҳаллаларни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш (3-вазифа) асосида таклиф этилаётган инвестиция лойиҳаларини қисқача тавсифи билан кўриб чиқиш

Ҳарбир лойиҳа учун харажатлар сметаси ва инвестициялар давлат сектори, хусусий сектор ёки умумий секторга тегишли эканлигини аниқлаш.

Давлат вахусусий сектор инвестициялари, шунингдек, иш ўринларини яратиш бўйича кутилаётгани жтимоий-иқтисодий самараларнинг якуний жадвали.

5,5

5-вазифа: Мастер-режа

Консультант /компанияданқуйидагичора-тадбирларни (ишларни) амалгаоширишкутилмоқда:

5-вазифа билан параллель равишда таклиф этилаётган инвестициялар – (маҳаллий) мастер-режа ишлаб чиқилиши керак. Мастер режа маҳаллаларни лойиҳалаш концепциясига асосланади (3-вазифа), лекин батафсилроқ хариталар билан ва унда тавсия этилган инвестиция лойиҳалари жойлашуви кўрсатилган (4-вазифа) бўлади.

Мастер режа инвестицияларнинг ўзаробоғлиқлигини таъминлаши керак (масалан, ривожланиш лойиҳалари мантиқий жойларда жойлашганлиги, транспорт яхши ташкил этилганлиги, танланган инфратузилма инвестицияларининг мантиқийлиги, ҳар қандай диққатга сазовор жойлар ва маданий мерос объектлари тегишли даражада ҳимояланганлиги). Энг яхши халқаро тажрибаларни таъминлаш учун (ердан самарали фойдаланиш, атроф-муҳитни бошқариш, барқарор ривожланиш)  "Яхши шаҳарсозлик режалаштириш" усулини қўллаш керак.

 

Мастер режа камида қуйидаги компонентлардан иборат бўлиши керак:

Масалан, схематик хариталар (а) инфратузилма тармоғи ва жамоат транспорти; (б) яшилмайдонлар; в) иқтисодий ривожланиш; (г) давлат хизматлари ва ижтимоий объектлар (масштаб 1:10 000 ёки 25 000).

Ердан фойдаланиш харитаси (а) ҳудудни чегаралаш; (б) рухсат этилган қурилиш ҳажми (FAR); (с) қурилиш рухсат этилмайдиган майдонлар, агар мавжуд бўлса (д) мавжуд экологик чекловлар (дарёларнинг тошқиндан ҳимоя қилиш зоналари каби) Карта масштаби 1:5 000 ёки 1:10 000. Autocad файл форматида. Ердан фойдаланиш харитаси матнли тушунтириш билан бирга бўлиши керак.

Биноларнинг ташқи кўриниши ва жамоат жойлари                                              дизайнини белгилайдиган архитектура дизайни бўйича қўлланма (архитектура услубими соллари ва тушунтиришлари билан).

 

Плакат(лар) тақдимотида, масалан маҳаллий ҳокимияти дора сиёси маҳаллада фойдаланиш мумкин бўлган хариталар ва рендерлар билан таклиф этилаётган ечимлар (архитектура/ландшафт/жамоат майдони).

1-босқич учун батафсил дизайн:

Бундан ташқари, шаҳарcозликни ривожлантиришга устувор аҳамият бериладиган 1-босқич ҳудуди учун батафсил лойиҳалаш (масштаб 1:500 дан масштаб 1:2000 гача) талаб қилинади. Консултант/компаниядан лойиҳа ҳудудида иқтисодий ривожланишни жадаллаштириш учун ҳалқилувчи аҳамиятга эга бўлиши керак бўлган ушбу соҳани аниқлаши сўралади. Буюртмачи томонидан маъқуллангандан сўнг, йўллар ва жамоат жойларининг батафсил лойиҳаси, шунингдек, биноларнинг жойлари (хажми, излари) ва бузилишлари (муаммолар) ва уларнинг тавсия этилган дизайни учун маълумотнома расмлари тузилади. У кўча жиҳозлари, ёритгичлар (кўча чироқлари), яшилмайдонлар (яшиллик), пиёдава велосипед инфратузилмаси, тўхташ жойлари ва бошқа барча зарур инфратузилма / иншоотларни ўз ичига олади. Шунингдек, қайси ҳудудлар умумий фойдаланиш жойларига айланиши ва қайси участкалар хусусийлаштириш мумкинлиги кўрсатилади. Лойиҳада Ўзбекистониқлими (соя билан таъминлаш; қурғоқчиликка чидамли ўсимлик турлари) ҳисобга олиниши керак. 1-босқичдаги майдонининг кутилаётган ҳажми---- гектар оралиғида бўлиши кутилмоқда.

5- вазифа натижаси :

5-ҳисобот ўз ичига ердан фойдаланиш харитаси, схемалари, чизмалари ва тушунтиришлардан ҳамда 1-босқич майдони учун батафсил дизайндан (режалаштириш лойиҳасидан) иборат бўлади.

4 ва 5-вазифалар натижаларини бита ҳисоботга киритилиши мумкин.

 

5,6

6-топшириқ:

Ерларниаукционгачиқариш/ хусусийлаштиришниқўллаб-қувватлаш

Консультант /компанияданқуйидагичора-тадбирларни (ишларни) амалгаоширишкутилмоқда:

6-вазифа хусусийсектортомонидантижоратфаолиятини (бизнес) ривожлантиришучунажратиладиганеручасткаларинихусусийлаштиришжараёниниқўллаб-қувватлашданиборат. 

Бунда, инвесторгаучасткаданқандайфойдаланишмумкинлигинианиқкўрсатувчи “еручасткасипаспорти” яратишорқалиамалгаоширишкутилмоқда. " еручасткасипаспорти" қуйидагиларниўзичигаолишикерак:

Еручасткаларидаривожлантиришгарухсатэтилганқоидалар, йўналишлар / зоналаштириш.

Рухсатэтилганқурилишҳажми (FAR), шунингдек, рухсатэтилмайдиганмайдонлар (агармавжудбўлса).

Амалийархитектурамеъморийкўрсатмаларга, қоидаларгариояқилиш.

Мавжудэкологикчекловлар.

Яшилқурилиштехнологияларибўйича   қўлланилишимумкинбўлганталабларбўйичатаклифлар.

УшбумаълумотларданеручасткалариниҚурилишвазирлигинингонлайнаукционвеб-сайтидаэълонқилишучунфойдаланилади.

6-вазифа натижаси:

Ҳарбиражратилганеручасткасиучунбиттадан “еручасткасипаспорти”.

6

Бошқахусусиятлар

Амалгаошириладиганишлар, чора-тадбирларамалдагитехникрегламентларга, қоидаларгаасосан, сифатливабелгиланганмуддатлардабажарилишикерак. Расмийлаштириладиганҳужжатлархалқаростандартларгажавобберишикерак.

Консультант/ Компанияишнатижаларига (ҳужжатларга) бўлганбарчаҳуқуқларниҳамдаучинчишахсгабермасликникафолатлайди.

7

Амалий натижалар

Ҳужжатларвахисоботлар “pdf” ва“word” форматида.

Батафсилчизмаларвадизайнлар «Autocad» форматида.

Схематикваконцептуалкарталар/чизмаларКонсультант/ Компаниятомониданбелгиланганформатдабўлади.

Чизмалар, карталарвадизайнлараслформатда (.dwg; .ai; .psd).

8

Бюджет

Максимал _____ АҚШдоллари

9

Баҳолаш мезонлари

Консультант/ Компаниятаклифлариқуйидагимезонларасосидабаҳоланади:

Техникбаҳолашсифати (Тасаввур, мақсад + ёндашув): 30%

Лойиҳагуруҳинингсифати (ходимларисифати): 20%

Портфолиоваўхшашлойиҳалар (тажриба): 20%

Ишрежаси (жадвали): 10%

Молиявийтаклиф (нархи): 20%

10

Ҳудуд тўғрисида дастлабки маълумотлар

“Ўзбекистон, Саноат” МФЙ ҳудудлари, ЎзбекистонРеспубликаси, Андижон вилояти, Андижон шаҳриҳудудидажойлашган.

Координаталари - ------

Ўзбекистон, Саноат” МФЙ маҳаллалари билан чегарадош

Ҳудуди: Умумий худуди 50.0 гани ташкил этади. Шундан, Ўзбекистон МФЙ 33.0 гектар, Саноат МФЙ 27.0 гектарни ташкил этади

Худудда умумий аҳоли сони – 11 521 тани ташкил этади. Шундан;

“Ўзбекистон” маҳалласи ҳудудида 5050 нафар аҳоли истиқомат қилади, 1110 та ҳонадон. Аёллар сони 2575, эркаклар сони 2475 нафар, иқтисодий фаол аҳоли 162 та, ишсизлар сони 0 нафар (шундан 2022-йилда мактаб битирувчилари сони 118 нафар ўқувчи).

“Саноат” маҳалласи ҳудудида 6471 нафар аҳоли истиқомат қилади, 1223 та ҳонадон. Аёллар сони 3800, эркаклар сони 2671 нафар, иқтисодий фаол аҳоли 205 та, ишсизлар сони 29 нафар (шундан 2022-йилда мактаб битирувчилари сони– 127 нафар ўқувчи).

 

Хизмат ва савдо соҳасини иқтисодий кўрсаткичлари

 

 2017 – йилда хизмат кўрсатишнинг ўсиш суръати 4 094,9 минг сўмни, 2018 – йилда 11863,6 минг сўмни, 2019 – йилда 5984,1 минг сўмни, 2020-йилда 8867,4 минг сўмни ташкил этиб, 2021-йилда 52562,9 минг сўмни ташкил этди. Хизмат 12,5 йил ичида 5 марта ўсди.

2017 йилда аҳоли жон бошига хизмат кўрсатиш ҳажми 363,0 минг сўмни, 2018 йилда 1038,0 минг сўмни, 2019 йилда 517,0 минг сўмни, 2020 йилда
754,0 минг сўмни, 2021 йилда 4 396,0 минг сўмни ташкил этди.

 

2017 йилда савдони ўсиш суръати 12531,0 минг сўмни, 2018 йилда
17231,4 минг сўмни, 2019 йилда 21482,2 минг сўмни, 2020 йилда 37033,7 минг сўмни, 2021 йилда 146692,5 минг сўмни ташкил этди. Савдо 5 йил ичида
11,5 марта ўсди.

2017 йилда аҳоли жон бошига савдо ҳажми 1 111,0 минг сўмни,
2018 йилда 1507,0 минг сўмни, 2019 йилда 1836,0 минг сўмни, 2020 йилда 3150,0 минг сўмни, 2021 йилда 12267,0 минг сўмни ташкил этди.

 

 

 

Аҳоли ўсиш суръати 2017 йилда 11,2 минг кишини, 2018 йилда -11,4 минг кишини, 2019 йилда - 11,5 минг кишини, 2020 йилда - 11,7 минг кишини ташкил этган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич 11,9 минг кишини ташкил қилди. 5 йил ичида аҳоли сони 9,4 фоизга ортди.

Аҳоли зичлиги – 10871 киши/кв.км

Фаолият кўрсатаётган тадбиркорлик субйектлари сони 2017 йилга нисбатан 96 та, 2018 йилга нисбатан 101 та, 2019 йилга нисбатан 104 та, 2020 йилга нисбатан 119 та, 2021 йилга нисбатан 147 та.

 

2022-2026-йилларда ишлаб чиқариш умумий ҳажмини 1,4 баробарга, саноат ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 баробарга, хизматлар ҳажмини 3,2 баробарга, қурилиш ишларини 1,2 баробаргаўсиши, ишсизлик даражасининг 8,7 дан 7,4 фоизга пасайиши, 5 йил давомида 1,0 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратиш, камбағалликни 2 баробарга қисқартириш, 1,5 мингга яқин кичик бизнес субъектларини ташкил этиш.

 

2022 йилда савдо ўсиш суръати 221564,0 минг сўмни, 2023 йилда 275124,0 минг сўмни, 2024 йилда 356271,0 минг сўмни, 2025 йилда 490679,0 минг сўмни, 2026 йилда 699862,0 минг сўмни ташкил этади. 5 йил ичида савдонинг ўсиш суръати прогнози 3,2 баравар ошади.

2022 йилда хизматнинг ўсиш суръати 78955,3 минг сўмни, 2023 йилда 94854,1 минг сўмни, 2024 йилда 121378,1 минг сўмни, 2025 йилда 165434,2 минг сўмни, 2026 йилда 234571,9 минг сўмни ташкил этади.

5 йил ичида хизматнинг ўсиш суръати прогнози 3 баравар ошади.

 

гастрономик туризмни ривожлантиришнинг мастер-режа концепсиясини ва стратегиясини ишлаб чиқиш.2022-йил 01-сентабргача.

·         1-бўлим.Маҳалланинг  ҳизмат кўрсатиш ва туристик салоҳиятини баҳолаш. 2022-2026 йиллар учун маҳаллани ривожлантиришнинг аниқлаштирилган базавий концепциясини ишлаб чиқиш.

 

Гострономик туризм ва савдо нуқталарининг енгил конструкцияли шахобчаларини жойлаштириш истиқболлари.

Маҳалладаги 1,1 км узунликдаги "Сайилгоҳ" кўчаси ва ҳудудидан оқиб ўтувчи каналга ўрнатилади. (20м/20м ўлчамдаги 46 та лот)

Гастрономик туризмни ривожлантириш чора-тадбирлари, шу жумладан маҳаллаларда ҳудудини ривожлантиришнинг мастер-режаси консепсиясини шакллантиришни амалга ошириш. Маҳалла ҳудудидан оқиб ўтувчи канални ободонлаштиришва тижорат объектларини жойлаштириш..

Гастрономик туризмни ривожлантириш учун ҳудуддан фойдаланиш самарадорлигини ошириш,  кўп функцияли мутаносиб ривожланишни таъминлаш мақсадида, жумладан фундаментал архитектура-режалаштириш ечимларини, техник-иқтисодий кўрсаткичларни вадастлабки молиявий-иқтисодий моделни ҳисобга олган ҳолда, маҳалла ҳудудининг фаолияти ва бошқаруви моделини шакллантириш;

            маҳалланинг мастер-режаси концепциясини ишлаб чиқиш –ҳудудни режалаштириш лойиҳасини келгусида ишлаб чиқиш учун маҳалланинг жабҳавий ва ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегияси; 

            кўзланган мақсадларга эришишни ва маҳаллани ривожлантириш вазифаларини амалга оширишни таъминлайдиган гастрономик туризмни ривожлантириш стратегиясини шакллантириш;

     

маҳаллани ривожлантиришнинг келишилган шунингдек қонун ҳужжатларида белгиланган экологик нормаларга мувофиқ тайёрланган ягона концепция асосида, ривожлантириш учун шарт-шароитларни ва экологик инфратузилмани қурилишини таъминлаш.

Андижоншаҳар ҳокимлиги, халқ депутатлари Андижон шаҳар Кенгаши қарори билан тасдиқланган бюджетдан ташқари ҳисоб-рақами.

·         Туризм  вахизмат кўрсатиш салоҳиятини баҳолаш.

·         2022-2026-йиллар учун “Ўзбекистон, Саноат” маҳалласини ривожлантиришнинг такомиллаштирилган базавий консепсиясини ишлаб чиқиш.

·         Ҳудудни комплекс ривожлантириш доирасида маҳаллани режалаштириш. Мастер-режа концепциясини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон, Саноатмаҳалласидахизматлар ватуризм сохалариниривожлантиришнингмастер-режаконцепсиясинивастратегиясиниишлабчиқиш.

Ўзбекистон, Саноат” МФЙ ҳудудининг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган ривожланиш стратегияси

2022-2026-йилларда ишлаб чиқариш умумий ҳажмини 1,4 баробарга, саноат ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 баробарга, хизматлар ҳажмини 3,2 баробарга, қурилиш ишларини 1,2 баробаргаўсиши, ишсизлик даражасининг 8,7 дан 7,4 фоизга пасайиши, 5 йил давомида 1,0 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратиш, камбағалликни 2 баробарга қисқартириш, 1,5 мингга яқин кичик бизнес субъектларини ташкил этиш.

                                        

2022 йилда савдо ўсиш суръати 221564,0 минг сўмни, 2023 йилда 275124,0 минг сўмни, 2024 йилда 356271,0 минг сўмни, 2025 йилда 490679,0 минг сўмни, 2026 йилда 699862,0 минг сўмни ташкил этади. 5 йил ичида савдонинг ўсиш суръати прогнози 3,2 баравар ошади.

2022 йилда хизматнинг ўсиш суръати 78955,3 минг сўмни, 2023 йилда 94854,1 минг сўмни, 2024 йилда 121378,1 минг сўмни, 2025 йилда 165434,2 минг сўмни, 2026 йилда 234571,9 минг сўмни ташкил этади.

5 йил ичида хизматнинг ўсиш суръати прогнози 3 баравар ошади.


Киритилган вақти: 08/11/2022 19:56 Кўрилганлиги: 1983
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтдаги интерактив хизматларга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 116
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг